A33 Community

Ειδικά => Θρησκείες => Μήνυμα ξεκίνησε από: gon στις Φεβρουαρίου 22, 2008, 05:39:00 μμ

Τίτλος: Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής
Αποστολή από: gon στις Φεβρουαρίου 22, 2008, 05:39:00 μμ
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/thumb/8/8b/Aithousa2.jpg/200px-Aithousa2.jpg)

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είναι η μεγαλύτερη ελληνική εκκλησία που ανήκει στο ευρύτερο δόγμα του Πεντηκοστιανισμού, και το δεύτερο χριστιανικό δόγμα (μετά την Ορθόδοξη Εκκλησία), σε πλήθος εκκλησιών και ευκτήριων οίκων στην Ελλάδα[1].

Στην Ελλάδα αριθμεί πάνω από 20,000 μέλη[2], 150 εκκλησίες και 250 κατ' οίκον συναθροίσεις, ενώ υπάρχει μια συνεχής έντονη άυξηση των μελών της[3]. Επίσης δραστηριοποιείτε και σε άλλες χώρες [4]. Αποτελεί δόγμα αναγνωρισμένο από το κράτος και λειτουργεί σαν εκκλησία με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής πιστεύει πως, αποτελεί μέρος της "δεύτερης μεγάλης παγκόσμιας έκχυσης του Αγίου Πνεύματος", που χαρακτηρίζεται στην Αγία Γραφή ως "όψιμη βροχή". Περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία του κινήματος της Όψιμης Βροχής στον Ελληνόφωνο κόσμο παγκοσμίως, έχοντας το "προνόμιο" (σε σχέση με πολλές άλλες Εκκλησίες της Πεντηκοστής του εξωτερικού) να χρησιμοποιεί ευρέως, το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής έχει ώς άτυπο κέντρο της, την Αθήνα, ενώ πιστοποιεί ότι "η κάθε εθνική της εκκλησία είναι "αυτοκέφαλη" και μέρος της παγκόσμιας Εκκλησίας του Χριστού, που αποτελείται από όσους σώζονται σε όλα τα έθνη (Αποκ. 21:24)". Θέτει ως στόχο της, την επιστροφή στην αποστολική δύναμη, απλότητα και νοοτροπία.
Τίτλος:
Αποστολή από: gon στις Φεβρουαρίου 22, 2008, 05:42:24 μμ
Ονομασία

Λέγεται "Ελευθέρα", γιατί είναι αυτοκέφαλη και δεν έχει εξάρτηση -άμεση ή έμμεση- από καμία ξένη οργάνωση και "Αποστολική", επειδή έχει -όπως πιστεύει- υιοθετήσει τα δόγματα και τις πρακτικές της πρώτης Αποστολικής εκκλησίας. Λέγεται "της Πεντηκοστής" διότι πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Άγιο Πνεύμα και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ήμερα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, η οποία, όπως πιστεύει η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν υιοθέτησε ποτέ μουσικά όργανα ή οποιαδήποτε άλλη τεχνητή μέθοδο για την ανύψωση του συναισθήματος αλλά ήταν ζωντανή με μια αγία και νικηφόρα ζωή μέσω της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος[5]. Ως αρχηγό της θεωρεί τον Ιησού Χριστό, ενώ οι υπηρετούντες Αυτόν, θεωρούνται δούλοι του.

Τι πιστεύει

Δογματικά πιστεύει στην Αγία Τριάδα και αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως[6] Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως, που οι 318 Πατέρες καθιέρωσαν προκειμένου "να διακρίνονται οι αιρέσεις από την εκκλησία, η οποία διδάσκει σωστά το Λόγο του Θεού".


 Τα 7 Μυστήρια σαν δογματική βάση

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής πιστεύει και εκτελεί τις ακόλουθες τελετές τις οποίες ονομάζει "επτά μυστήρια" (χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται τον όρο "μυστήριο" με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το δέχεται η Ορθόδοξη και η Καθολική εκκλησία):

Το Βάπτισμα στο νερό, που γίνετε "στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος". Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία (Μάρκος 16:16, Πράξεις 2:36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν, κατά τα αποστολικά πρότυπα, με πλήρη κατάδυση στο νερό (Πράξεις 8:36-39).
Την Θεία Ευχαριστία, που γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, όπως την τέλεσε ο Ιησούς Χριστός (Λουκάς 22:14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους (1 Κορινθίους 11:23-27). Πιστεύει ότι το κρασί και το ψωμί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού πνευματικά, δια της πίστεως (1 Κορινθίους 11:27-30), σε αντίθεση με την Ορθόδοξη και την Καθολική εκκλησία, που πιστεύουν ότι το κρασί και το ψωμί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού και υλικά, αλλά και με τις περισσότερες Προτεσταντικές εκκλησίες που πιστεύουν πως το κρασί και το ψωμί είναι απλά "σύμβολα" του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το δόγμα αυτό μοιάζει αρκετά με το δόγμα της "συμμετουσίωσης" του Μαρτίνου Λούθηρου σύμφωνα με το οποίο ο Ιησούς Χριστός, ως Θεάνθρωπος, λόγω της αδιάλυτης ένωσης των δύο φύσεων στο πρόσωπό του, είναι παρών στην τελετή της Θείας Ευχαριστίας, όχι με τη θεία μόνο φύση του, αλλά και με την ανθρώπινη, έτσι που το ψωμί και το κρασί αποκτούν την ουσία του σώματος και του αίματος του, χωρίς να αποβάλλουν τη δική τους ιδιαίτερη υπόσταση. Στην Θεία Κοινωνία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία, ώστε να μην λαμβάνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού "ανάξια"(1 Κορινθίους 11:28) Η Θεία Κοινωνία τελείται κάθε Κυριακή.
Τον Γάμο, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με την Αγία Γραφή (Εβραίους 13:4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, εκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος 5:32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (1 Κορινθίους 7:11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (1 Κορινθίους 7:39), γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια. Όσοι παντρεύτηκαν δεύτερη φορά ή πήραν χωρισμένο άτομο, επάνω στην άγνοιά τους, τους δέχεται έτσι όπως είναι και τους κάλεσε ο Χριστός χωρίς φυσικά, να έχει την απαίτηση να χωρίσουν.
Το Ευχέλαιο, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με λάδι, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως γράφει η Αγία Γραφή, ώστε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύσει τον ασθενή (Ιάκωβος 5:14, Μάρκος 6:13).
Την Εξομολόγηση (ή ομολογία), που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος 1:5, Πράξεις 19:18), ή κατ' ιδίαν (Ιάκωβος 5:16), για να λάβει συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό (Πράξεις 4:12).
Το Χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, που συνιστά στους πιστούς, να το ζητήσουν από τον ίδιον τον Ιησού Χριστό, που είναι κατά την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ο μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος 3:11). Σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Άγιο Πνεύμα, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις 2:5, 1:44-48, 10:6, 1 Κορινθίους 14:22).
Τις Διακονίες, που είναι πέντε και τις δίνει ο Ιησούς Χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι σε κάθε εκκλησία (Πράξεις 14: 23), πιστούς χριστιανούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (1 Τιμόθεον 3:1-8, Τίτος 1:5-10).
Τίτλος:
Αποστολή από: gon στις Μαρτίου 03, 2008, 04:52:21 μμ
===Βασικά δόγματα και πεποιθήσεις<ref>[http://www.salaminachurch.gr/el/church/what/what_we_gr.html Oι πεποιθήσεις της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής αναλυτικά από την επίσημη σελίδα της εκκλησίας της Σαλαμίνας.]</ref>===

*Η [[Αγία Γραφή]] είναι ο αλάνθαστος και πλήρως επαρκής οδηγός στην πιστή και στην πρακτική. Είναι ο μονός γραπτός λόγος εμπνευσμένος από τον [[Θεός|Θεό]] και πιστοποιεί τις αρετές του, το θέλημα του και το αιώνιο σχέδιο του για τον άνθρωπο.
*Η [[Αγία Τριάδα]]
*Η Θεότητα του [[Ιησούς Χριστός|Ιησού Χριστού]]
*Τέλος και κατάργηση του νόμου της [[Παλαιά Διαθήκη|Παλαιάς Διαθήκης]]
*Τρεις υποστάσεις του [[άνθρωπος|ανθρώπου]]: [[Πνεύμα]], [[Ψυχή]], [[Σώμα]]
*Αμαρτωλή φύση εξ αιτίας της πτώσης του [[Αδάμ]] και της [[Εύα|Εύας]] από την τελειότητα
*Σωτηρία κατά χάρη, διαμέσου της Πίστεως
*Πίστη στη Θεία θεραπεία
*Ελεύθερη συνεισφορά (και όχι ''προσφορά δεκάτων'' που δέχονται άλλες [[Εκκλησία|εκκλησίες]])
*Αναγέννηση του [[Χριστιανισμός|Χριστιανού]] με ενέργεια του [[Θεός|Θεού]]
*Οι εργάτες της [[Εκκλησία|εκκλησίας]] εκτελούν διακονία και δεν πληρώνονται
*Καθημερινός αγιασμός, αύξηση και [[Χριστιανισμός|χρισιανική]] ζωή
*Σεμνότητα
*Οι γυναίκες δεν κηρύττουν στην [[εκκλησία]]
*[[Αρπαγή της εκκλησίας]]
*Μη χρησιμοποίηση μουσικών οργάνων στην [[εκκλησία]]
*Χρησιμοποίηση μανδηλίου κατά την [[ώρα]] της [[προσευχή|προσευχής]] από τις [[γυναίκα|γυναίκες]]
*Μη χορήγηση διαζυγίου εκτός από περίπτωση πορνείας
*Μη τέλεση δεύτερου γάμου αν το άλλο μέλος είναι εν [[ζωή]]
*Απόρριψη του όρκου και μη συμμετοχή σε ορκωμοσίες (αντι να ορκίζονται επικαλλούνται την ''βεβαίωση της τιμής και της συνείδησης τους'', κατά απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας)<ref>[http://www.hri.org/E/1998/98-08-26.dir/stiles/apopsis.htm Σχετικό δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας]</ref>
* Ουράνιος προορισμός για όλους τους σεσωσμένους
* Ύπαρξη αιώνιας [[Κόλαση|Κόλασης]]
Τίτλος:
Αποστολή από: gon στις Μαρτίου 03, 2008, 04:54:59 μμ
==Εργάτες==

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν κάνει διαχωρισμό των πιστών σε κληρικούς και λαϊκούς, κάτι που συνηθίζεται σε άλλες θρησκευτικές ομάδες. Οι εργάτες και οι λειτουργοί της [[Εκκλησία|Εκκλησίας]] είναι απλοί πιστοί [[Χριστιανισμός|Χριστιανοί]] και εργάζονται αδάπανα χωρίς να αμείβονται χρηματικά για την διακονία τους.

===Οι Πρεσβύτεροι===

Η κάθε [[εκκλησία]] έχει [[Πρεσβύτερος|Πρεσβύτερους]] -ή αλλιώς Επισκόπους-, σε αριθμό ανάλογο με το μέγεθός της, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις [[Αγία Γραφή|Γραφικές]] προϋποθέσεις του 1 Τιμόθεος 3:1-7. Οι Πρεσβύτεροι φροντίζουν για τα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες και την ευημερία της κάθε τοπικής εκκλησίας. Ανάμεσα στις ευθύνες που έχουν οι Πρεσβύτεροι περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η προτροπή και η νουθέτηση της εκκλησίας από τον άμβωνα, οι επισκέψεις σε μέλη της εκκλησίας και η καθοδήγηση του ευαγγελιστικού έργου. Κάθε τοπική εκκλησία έχει έναν υπεύθυνο Επίσκοπο, που ονομάζεται Ποιμένας. Ο Πρεσβύτερος αυτός είναι υπεύθυνος, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους πρεσβυτέρους, για την λειτουργία της εκκλησίας. Αν απουσιάζει ο Ποιμένας, τον αντικαθιστά προσωρινά κάποιος Πρεσβύτερος.

===Οι Διάκονοι===

Οι [[Διάκονος|Διάκονοι]] πρέπει να πληρούν τις [[Αγία Γραφή|Γραφικές]] προϋποθέσεις του 1 Τιμόθεος 3:8-13. Σε κάθε τοπική εκκλησία υπάρχουν Διάκονοι που βοηθούν τους πρεσβυτέρους σε διάφορες συνήθεις εργασίες, όπως η φροντίδα της αίθουσας της εκκλησίας, οι ηχητικές εγκαταστάσεις, η διάθεση των εντύπων, οι λογαριασμοί της [[Εκκλησία|εκκλησίας]], το ταμείο κ.α. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να λάβουν μέρος και στο κήρυγμα από τον άμβωνα.
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 04:57:43 μμ
Παράθεση από: "gon"

*Μη χορήγηση διαζυγίου εκτός από περίπτωση [size=18]πορνείας[/size]


δλδ μια γυναικα δεν εχει το δικαιωμα σε ΚΑΜΙΑ περιπτωση
να χωρισει??? μονο ο αντρας εχει αυτο το δικαιωμα????


Παράθεση
*Μη τέλεση δεύτερου γάμου αν το άλλο μέλος είναι εν [[ζωή]]
|Κόλασης]

φανταζομαι στον κυκλο των πεντηκοστιανων
υπαρχει μεγαλη θνησιμοτητα???? :roll:
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 05:06:33 μμ
Υπάρχουν και άνδρες πόρνοι.
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 05:33:00 μμ
τιποτα δεν αφησατε για μας!!!
σας παρακαλουμε αφηστε τουλαχιστον τα πεδιλακια
και το γαλλικο μανικιουρ μη γινουμε μπιλιες!!! :mrgreen:
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 05:39:02 μμ

Άσε... τα πεδιλάκια τα χάσαμε προ πολλού.

Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 05:43:25 μμ
δεν επρεπε να μου το πεις αυτο.[albumimg]9173[/albumimg]
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 05:53:00 μμ

Ωχ... την πλήγωσα τώρα;  ]
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 05:54:40 μμ
Εγώ μόνο βατραχοπεδιλάκια φοράω πάντως....
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 05:56:43 μμ
εχουν τακουνι?
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 05:57:46 μμ

]
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 05:58:49 μμ
:mrgreen:  :mrgreen:

δωσε λινκ...!!!!!!!!!!
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 06:03:52 μμ
Παράθεση από: "plus_"
εχουν τακουνι?


Σπιρούνι άμα ιππεύσω καμία όρκα έχουν... (τι λέω ρε παιδιά;;;.. α ρε φούστη Παμπορίδη με το πέναλτυ το μούφα.. μ' έκανες να παραληρώ)
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 06:05:34 μμ
http://www.a33.gr/viewtopic.php?t=9397

:mrgreen:
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 06:05:53 μμ
περιμενε λιγο να το βρει και θα καταλαβεις... :mrgreen:
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 06:06:45 μμ

Πότε παραληρεί κανείς;

Πάω να το θέσω αλλού το μέγα τούτο ερώτημα!

Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 06:08:15 μμ
:24:  :24:  :24:  :24:  :24:  :24:
το βρηκε!!!


(απλως μπερδευτηκαν οι απαντησεις)
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 06:12:54 μμ
Παράθεση από: "plus_"
:24:  :24:  :24:  :24:  :24:  :24:
το βρηκε!!!


(απλως μπερδευτηκαν οι απαντησεις)


Τι βρήκε; Αν έπαιζε ο Έκι μπορεί και να το παίρναμε το Ματσάκι.

Δεν μου αρέσει που είναι στιλέτο. Αν είχε χοντρό τακούνι θα έπαιρνα ένα ζευγάρι ώστε ΚΑΙ να διατηρώ το μάτσο μου ΚΑΙ να μη με πλακώνουν τα πλαστικά ποτηράκια.
Τίτλος:
Αποστολή από: black_velvet στις Μαρτίου 03, 2008, 06:13:28 μμ
Παράθεση από: "plus_"
:24:  :24:  :24:  :24:  :24:  :24:
το βρηκε!!!


(απλως μπερδευτηκαν οι απαντησεις)


:wink: :mrgreen:
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 06:13:40 μμ
Ρε Πλας.. σταμάτα να μπαχαλεύεις το θέμα.
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 06:24:03 μμ
Παράθεση από: "Pappas10"
Ρε Πλας.. σταμάτα να μπαχαλεύεις το θέμα.


γιατι?
 οι πεντηκοστιανες δεν φοραν βατραχοπεδιλα με τακουνι???
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 03, 2008, 06:29:40 μμ
Παράθεση από: "plus_"
Παράθεση από: "Pappas10"
Ρε Πλας.. σταμάτα να μπαχαλεύεις το θέμα.


γιατι?
 οι πεντηκοστιανες δεν φοραν βατραχοπεδιλα με τακουνι???


Όχι βέβαια... έχεις δει εσύ καμία πεντηκοστιανή να εξέχει στην Παραλία;;;

Όλο μπάχαλο τα κάνεις... μια χαρά δεν μιλάγαμε για το 3 - 5 - 2 του Πεσέιρο που με 3 αμυντικά χαφ πήγε να "κλειδώσει" το ματσάκι; Δηλαδή ο Πεντηκοστιανός δεν είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ;;;;
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 03, 2008, 06:32:50 μμ
Παράθεση από: "Pappas10"
Δηλαδή ο Πεντηκοστιανός δεν είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ;;;;


 :24:  :24:  :24:  :24:  :24:
Τίτλος:
Αποστολή από: Kastoras στις Μαρτίου 04, 2008, 03:32:53 μμ
Οι σαρακοστιανοι εδω ειναι παιδια? χαθηκα γαμωτο μου
Τίτλος:
Αποστολή από: reporter345 στις Μαρτίου 04, 2008, 04:05:26 μμ
εισαι με τον βγενοπουλο παπα? αρα τα παιρνεις απο το ισλαμ :shock:
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 04, 2008, 04:06:36 μμ
Σαρακοστιανοί δεν ξέρω... για Σαρακοστιανά στα μακ-ντόναλντς από Δευτέρα.
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 04, 2008, 04:09:12 μμ
Παράθεση από: "reporter345"
εισαι με τον βγενοπουλο παπα? αρα τα παιρνεις απο το ισλαμ :shock:


Καλύτρα να τα παίρνω από το Ισλάμ παρά να ΤΟΝ παίρνω από την Χέρενφεν (Προς Ένια και λοιπές αθλητικοανιστόρητες κορασίδες: Χέρενφεν = Ολλανδική ομάδα περιορισμένης έως ανύπαρκτης φήμης, φέρουσα φανέλα με καρδούλες η οποία έριξε ένα "παστέλι" στους Ολυμπιλαγούς και τους έβγαλε τελευταίους).
Τίτλος:
Αποστολή από: Enia στις Μαρτίου 04, 2008, 04:13:46 μμ
[albumimg]9848[/albumimg] [albumimg]9849[/albumimg]
Τίτλος:
Αποστολή από: reporter345 στις Μαρτίου 04, 2008, 04:15:03 μμ
εσυ τωρα ξερω παρακαλας να νικησουμε την τσελσυ μπας και δεις πρωταθλημα :D
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 04, 2008, 05:15:27 μμ
Παράθεση από: "reporter345"
εσυ τωρα ξερω παρακαλας να νικησουμε την τσελσυ μπας και δεις πρωταθλημα :D


Πρωτάθλημα έχω δει... εσύ δεν έχεις δει πρόκριση στους 8. Οπότε ποιος λες να παρακαλάει;;;;;
Τίτλος:
Αποστολή από: amfiprostylos στις Μαρτίου 04, 2008, 07:22:34 μμ
ρε παιδια ειστε εκτος θεματος. ο φιλος γκον εχει ανοιξει την ιεραποστολικη του καρδια και εσεις ψιλογλυκαδιαριζετε. ντροπη.

γιαα λεγε φιλε γκον !  εγω σε ακουω με αμεριστη προσοχη, ασε τους  αλλους, οταν ερθει η ωρα θα παρακαλανε τον αγιο πετρο (βοηθεια μας) να τους ανοιξει.
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 04, 2008, 07:58:04 μμ
Για να λες τέτοια για ΑΕΚτζή σε κόβω....
Τίτλος:
Αποστολή από: gon στις Μαρτίου 11, 2008, 03:46:10 μμ
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/8/83/Logo-aep.jpg)
"Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή• όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια• θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας• όφεις θέλουσι πιάνει• και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς• επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι." - Ιησούς Χριστός, Μάρκον 16:15-18
Τίτλος:
Αποστολή από: plus_ στις Μαρτίου 11, 2008, 04:05:40 μμ
θελουσιν ελεος πια!!!!!!!!!!!!!!!
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 11, 2008, 05:24:05 μμ
Ωραία... και;
Τίτλος:
Αποστολή από: katinaki στις Μαρτίου 11, 2008, 11:04:28 μμ
γι' αυτό έγραφε παράξενα τις ημερομηνίες... :wink:  κι αναρωτιόμουν με ποιο ημερολόγιο πάει. Οοοοκκκκέεειικκ :D
Τίτλος:
Αποστολή από: lucretia στις Μαρτίου 12, 2008, 07:15:48 μμ
Εγώ εμαθα ότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής Βοήθειά μας, θεραπεύει τους γκέι.
Αν δηλαδή σου αρέσουν τα ξινά, προσεύχεσαι πολύ δυνατά και έρχεται η Θεία Φώτιση και σε κάνει ξανά βαρβατουά.

Επίσης έμαθα ότι σου στάζει και κανένα ψιλό αν έχεις τίποτις τρέχουσες ανάγκες και τις πιστωτικές στο κόκκινο...  :roll:
Τίτλος:
Αποστολή από: Pappas10 στις Μαρτίου 13, 2008, 11:54:44 πμ
Παράθεση από: "lucretia"
Επίσης έμαθα ότι σου στάζει και κανένα ψιλό αν έχεις τίποτις τρέχουσες ανάγκες και τις πιστωτικές στο κόκκινο...  :roll:


Που να πάω να γίνω Πεντηκοστιανός.... για πείτε μου παρακαλώ;
Τίτλος:
Αποστολή από: gon στις Μαρτίου 18, 2008, 07:25:43 πμ
Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Είς Μίαν, Αγίαν,  Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
 

[ Το Σύμβολο της Πίστεως με αναφορές στην Καινή Διαθήκη ]

Πιστεύω εις ένα Θεόν [ Α΄Κορ η:6 - Εφεσ δ:6 - Α΄Τιμ β:5 ], Πατέρα Παντοκράτορα [ Γεν ιζ:1,λε:11 - Β΄Κορ ς:18 - Αποκ ις:7 ], Ποιητήν ουρανού και γής [ Γεν α:1 - Πραξ δ:24 ], ορατών τε πάντων και αοράτων [ Α΄Κορ η:6 - Κολ α:16 ].

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [ Α΄Κορ η:6 ], τον Υιό του Θεού, τον μονογενή [ Ματθ ις:16 - Ιωαν α:14,18 - Ιωαν γ:16 ], τον εκ του Πατρός γεννηθέντα [ Α' Ιωαν ε:1 ως 5 ] προ πάντων των αιώνων [ Ιωαν ιζ:5 - Κολ α:17 - Εβρα:1,2 - Εβρ ζ:3 ], φως εκ φωτός [ Ιωαν α:9,η:12 - Α΄Ιωαν α:5 - Α΄Τιμ ς:16 ], Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού [ Α΄Ιωαν ε:20 - Ιωαν α:1 ], γεννηθέντα [ Κολ α:15 ] ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί [ Φιλιπ β:5,7 - Εβρ α:3 ], διού τα πάντα εγένετο [ Κολ α:16 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10 ].
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία [ Ιωαν γ:14,17 - Πραξ δ:12 ] κατελθόντα εκ των ουρανών [ Ιωαν γ:13 - Εφεσ δ:9 ] και σαρκωθέντα [ Ιωαν α:14 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10 ] εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου [ Λουκ α: ως 26,35 - Ματθ α:18 ] και ενανθρωπήσαντα [ Ιωαν α:14 - Φιλιπ β:7,8 ].

Σταυρωθέντα τε [ Λουκ κγ:33 - Ιωαν ιθ:16,18 ] υπέρ ημών [ Ιωαν ια:49,52 - Β΄Κορ ε:14,15 ] επί Ποντίου Πιλάτου [ Ματθ κζ:2,24 ] και παθόντα [ Ματθ κζ:33 - Ιωαν ιθ:16,18 ] και ταφέντα [ Ιωαν ιθ: 38,42 - Α΄Κορ ιε:4 ] .
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς [ Α΄Κορ ιε:4 - Πραξ ι:40 ].

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς [ Μαρκ ις:19 - Λουκ κδ:51 - Πραξ α:9 - Α΄Τιμ γ:16 ] , και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός [ Ματθ κς:14 - Κολ γ:1 - Εβρ α:3 - Α΄Πετρ ξ:22] .
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης [ Ματθ κδ:30,ις:27 - Μαρκ ιγ:16 ] κρίναι ζώντας και νεκρούς [ Πραξ ι:42 - Β΄Τιμ δ:1 ] , ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος [ Λουκ α:33 - Αποκ κβ:5 ].

Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν [ Ρωμ η:11 - Ιωαν ς:63 ] , το εκ του Πατρός εκπορευόμενον [ Ιωαν ιε:26 ], το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον [ Ματθ κη:19 - Β΄Κορ ιγ:13 ], το λαλήσαν δια των προφητών [ Β΄Πετρ α:21 ].
Είς Μίαν, Αγίαν [ Α΄Κορ α:2 - Β΄Κορ α:1 ],  Καθολικήν [ Εφ β:17,18 - Ιωαν ι:16 ], και Αποστολικήν Εκκλησίαν [ Πραξ β:42,47 ].

Ομολογώ εν βάπτισμα [ Εφεσ δ:5 ] εις άφεσιν αμαρτιών [ Πραξ β:38 - Κολ β:12,14 ].
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών [ Ιωαν ε:25,29 ς:39,40,44,54 ια:24 - Α΄Κορ ιε:50,53 - Β΄Κορ δ,14 - Α΄Θεσ δ:13,17 ].

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος [ Ματθ κε:46 - Ιωαν ε:29 - Ιωαν ε:29 - Ρωμ β:7 - Αποκ κα & κβ ]  Αμήν.